Trion Nemesis

1星2星3星4星5星 (9 票,平均: 4.33 5出来的)
载入中...
4,813视图。

Trion Nemesis

汽车信息:

类型 汽油 补充时间 在游戏中
S 史诗 3 6小时 自发布以来

性能数据:

最大6 最高速度 促进 处理 硝基
股票 434 73,9 39,45 35,92
最大工作温度 450,7 79,98 48,49 44,79

汽车排名:

股票 1 2 3 4 5 6
3232 3378 3547 3729 3917 4138 4344

蓝图:

1 2 3 4 5 6 总计
60 13 16 25 38 48 200

升级:

阶段 最高速度 促进 处理 硝基 总计
0阶段 5.640 5.640 5.640 5.640 22.560
1阶段 9.200 9.200 9.200 9.200 36.800
2阶段 14.700 14.700 14.700 14.700 58.800
3阶段 22.100 22.100 22.100 22.100 88.400
4阶段 31.900 31.900 31.900 31.900 127.600
5阶段 44.500 44.500 44.500 44.500 178.000
6阶段 62.500 62.500 62.500 62.500 250.000
7阶段 87.500 87.500 87.500 87.500 350.000
8阶段 122.500 122.500 122.500 122.500 490.000
9阶段 171.500 171.500 171.500 171.500 686.000
10阶段 240.000 240.000 240.000 240.000 960.000
11阶段 336.000 336.000 336.000 336.000 1.344.000
12阶段 551.000 551.000 551.000 551.000 2.204.000
13阶段 最大工作温度 最大工作温度 最大工作温度 最大工作温度 6.796.160

进口零件:

罕见
积分 最高速度 促进 处理 硝基 总学分
45.000 7 7 7 7 1.260.000
罕见
积分 最高速度 促进 处理 硝基 总学分
90.000 5 5 5 5 1.800.000
史诗
积分 最高速度 促进 处理 硝基 总学分
270.000 4 4 4 4 4.320.000
总积分全部进口零件: 7.380.000

总升级费用:

最大升级 常用部件 稀有零件 史诗部分 总升级成本
6.796.160 1.080.000 1.800.000 4.320.000 14.176.160

Trion Nemesis画廊:

相关新闻:

S级

绩效统计

Asphalt 9汽车清单

沥青9 trion克星,trion克星升级,trion克星进口零件,trion克星蓝图