TVR Griffith

15票,平均:4.13的515票,平均:4.13的515票,平均:4.13的515票,平均:4.13的515票,平均:4.13的5 (15 票,平均: 4.13 从5出来, 额定)
载入中...
意见

最后更新于

TVR Griffith

沥青9 TVR Griffith

汽车信息:

类型 汽油 补充时间 在游戏中
D 罕见 5 15分钟 更新7 - 08 / 2019

性能数据:

Max4⭐ 最高速度 促进 处理 硝基
股票 322 64 39,11 17,02
最大工作温度 338,7 69,28 47,31 37,49

汽车排名:

股票 1⭐ 2⭐ 3⭐ 4⭐
1307 1630 2001 2381 2751

蓝图:

1⭐ 2 3⭐ 4⭐ 总计蓝图
30 23 33 42 128

升级:

阶段 最高速度 促进 处理 硝基 总计
0阶段 4.370 4.370 4.370 4.370 17.480
1阶段 7.100 7.100 7.100 7.100 28.400
2阶段 11.400 11.400 11.400 11.400 45.600
3阶段 17.100 17.100 17.100 17.100 68.400
4阶段 24.700 24.700 24.700 24.700 98.800
5阶段 34.500 34.500 34.500 34.500 138.000
6阶段 48.500 48.500 48.500 48.500 194.000
7阶段 68.000 68.000 68.000 68.000 272.000
8阶段 95.000 95.000 95.000 95.000 380.000
9阶段 133.000 133.000 133.000 133.000 532.000
10阶段 186.000 186.000 186.000 186.000 744.000
11阶段 最大工作温度 最大工作温度 最大工作温度 最大工作温度 2.518.680

进口零件:

罕见
积分 最高速度 促进 处理 硝基 总学分
20.000 7 7 7 7 560.000
罕见
积分 最高速度 促进 处理 硝基 总学分
40.000 2 2 2 2 320.000
史诗
积分 最高速度 促进 处理 硝基 总学分
120.000 1 1 1 1 480.000
总积分全部进口零件: 1.520.000

总升级费用:

最大升级 常用部件 稀有零件 具体部分 总升级成本
2.518.680 560.000 320.000 480.000 3.878.680

活动:

TVR Griffith 汽车狩猎
TVR Griffith 汽车狩猎

TVR Griffith 画廊:

其他标签

沥青9 TVR Griffith - TVR Griffith 蓝图 - TVR Griffith 进口零件 - TVR Griffith 升级

在“4想法TVR Griffith“

发表评论

%d 博客是这样的: