Porsche 911 Targa 4S

32票,平均:2.25的532票,平均:2.25的532票,平均:2.25的532票,平均:2.25的532票,平均:2.25的5 (32 票,平均: 2.25 从5出来, 额定)
载入中...
6,167视图。

Porsche 911 Targa 4S

汽车信息:

类型 汽油 补充时间 在游戏中
D 罕见 5 15分钟 更新6 - 06 / 2019

性能数据:

Max4⭐ 最高速度 促进 处理 硝基
股票 303 64 29,20 18,15
最大工作温度 ? ? ? ?

汽车排名:

股票 1⭐ 2⭐ 3⭐ 4⭐
1063 1397 1790 2192 2589

蓝图:

1⭐ 2 3⭐ 4⭐ 总计蓝图
30 23 32 42 127

升级:

阶段 最高速度 促进 处理 硝基 总计
0阶段 4.370 4.370 4.370 4.370 17.480
1阶段 7.100 7.100 7.100 7.100 28.400
2阶段 11.400 11.400 11.400 11.400 45.600
3阶段 17.100 17.100 17.100 17.100 68.400
4阶段 24.700 24.700 24.700 24.700 98.800
5阶段 34.500 34.500 34.500 34.500 138.000
6阶段 48.500 48.500 48.500 48.500 194.000
7阶段 68.000 68.000 68.000 68.000 272.000
8阶段 95.000 95.000 95.000 95.000 380.000
9阶段 133.000 133.000 133.000 133.000 532.000
10阶段 186.000 186.000 186.000 186.000 744.000
11阶段 最大工作温度 最大工作温度 最大工作温度 最大工作温度 2.518.680

进口零件:

罕见
积分 最高速度 促进 处理 硝基 总学分
20.000 7 7 7 7 560.000
罕见
积分 最高速度 促进 处理 硝基 总学分
40.000 5 5 5 5 800.000
史诗
积分 最高速度 促进 处理 硝基 总学分
120.000 1 1 1 1 480.000
总积分全部进口零件: 1.840.000

总升级费用:

最大升级 常用部件 稀有零件 具体部分 总升级成本
2.518.680 560.000 800.000 480.000 4.358.680

Porsche 911 Targa 4S 画廊:

其他标签

沥青9 Porsche 911 Targa 4S - Porsche 911 Targa 4S 蓝图 - Porsche 911 Targa 4S 进口零件 - Porsche 911 Targa 4S 升级

分享此文章: