Lamborghini Aventador J

25票,平均:4.20的525票,平均:4.20的525票,平均:4.20的525票,平均:4.20的525票,平均:4.20的5 (25 票,平均: 4.20 从5出来, 额定)
载入中...
意见

最后更新于

Lamborghini Aventador J

汽车信息:

类型 汽油 补充时间 在游戏中
A 史诗 4 3:40小时 04 / 19更新5

性能数据:

最高速度 加速 搬运 NITRO
袜子 350 73 49,16 62,92
1 351,8 73,7 51,62 64,81
2 354,1 74,69 55,1 67,32
3 356 76,33 60,9 69,42
4 359,9 77,94 66,51 73,58
5 363,8 79,83 73,1 77,86

汽车排名:

股票 1⭐ 2⭐ 3⭐ 4⭐ 5
2804 2957 3166 3417 3760 4133

蓝图:

1⭐ 2 3 4 5 总计
50 23 27 36 51 186

升级:

阶段 最高速度 促进 处理 硝基 总计
0阶段 9.550 9.550 9.550 9.550 38.200
1阶段 15.600 15.600 15.600 15.600 62.400
2阶段 24.900 24.900 24.900 24.900 99.600
3阶段 37.400 37.400 37.400 37.400 149.600
4阶段 54.000 54.000 54.000 54.000 216.000
5阶段 75.500 75.500 75.500 75.500 302.000
6阶段 105.000 105.000 105.000 105.000 420.000
7阶段 148.000 148.000 148.000 148.000 592.000
8阶段 207.500 207.500 207.500 207.500 830.000
9阶段 290.000 290.000 290.000 290.000 1.160.000
10阶段 406.000 406.000 406.000 406.000 1.624.000
11阶段 569.000 569.000 569.000 569.000 2.276.000
12阶段 最大工作温度 最大工作温度 最大工作温度 最大工作温度 7.769.800

进口零件:

罕见
积分 最高速度 促进 处理 硝基 总学分
60.000 6 6 6 6 1.440.000
罕见
积分 最高速度 促进 处理 硝基 总学分
120.000 5 5 5 5 2.400.000
史诗
积分 最高速度 促进 处理 硝基 总学分
360.000 3 3 3 3 4.320.000
总积分全部进口零件: 8.160.000

总升级费用:

最大升级 常用部件 稀有零件 具体部分 总升级成本
7.769.800 1.440.000 2.400.000 4.320.000 15.929.800

Lamborghini Aventador J 画廊:

Lamborghini Aventador J Gallery1 Asphalt 9 LegendsLamborghini Aventador J Gallery2 Asphalt 9 LegendsLamborghini Aventador J Gallery3 Asphalt 9 LegendsLamborghini Aventador J Gallery4 Asphalt 9 LegendsLamborghini Aventador J Gallery5 Asphalt 9 LegendsLamborghini Aventador J Gallery6 Asphalt 9 Legends相关新闻:

A级

Asphalt 9汽车清单

蓝图

进口零件

绩效统计

升级

Lamborghini Aventador J 升级 - Lamborghini Aventador J 升级 - Lamborghini Aventador J 进口零件 - Lamborghini Aventador J 进口零件 - 沥青9 Lamborghini Aventador J - 沥青9 Lamborghini Aventador J

发表评论

%d 博客是这样的: