A curva - Nevada

asfalto 9 Nevada

A Curva está disponível nas temporadas seguintes. The Curve Carreira Capítulo Temporada Corrida n / a na Carreira

Longo prazo - Nevada

asfalto 9 Nevada

Longo prazo está disponível nos capítulos seguintes. Long Run Career Chapter Season Race n / a na carreira

The Circuit - Auckland

Asfalto 9 Auckland

O circuito está disponível nas seguintes temporadas e eventos. O Circuito Carreira Capítulo Temporada Corrida 02 Vaga de calor 7